Ticket #5643: x-vnd.Haiku-VirtualMemory_fi.patch

File x-vnd.Haiku-VirtualMemory_fi.patch, 1.8 KB (added by Karvjorm, 12 years ago)
 • data/catalogs/preferences/virtualmemory/fi.catkeys

   
   11   finnish x-vnd.Haiku-VirtualMemory   866260633
   2Turn off    SettingsWindow      Käännä pois päältä
   3GB  SettingsWindow      Gt
   4Disabling virtual memory will have unwanted effects on system stability once the memory is used up.\nVirtual memory does not affect system performance until this point is reached.\n\nAre you really sure you want to turn it off? SettingsWindow      Virtuaalimuistin ottamisella pois käytöstä on odottamattomia vaikutuksia järjestelmän stabiilisuuteen silloin kun muistia on kerran käytetty.\nVirtuaalimuisti ei vaikuta järjestelmän suorituskykyyn kunnes tämä piste on saavutettu.\n\nOletko todella varma, että haluat ottaa sen pois päältä?
   5Requested swap file size:   SettingsWindow      Pyydetty virtuaalimuistitiedoston koko:
   6Physical memory:    SettingsWindow      Fyysista muistia:
   7Changes will take effect on restart!    SettingsWindow      Muutokset tulevat käyttöön uudelleenkäynnistyksen jälkeen!
   8Defaults    SettingsWindow      Oletukset
   9KB  SettingsWindow      Kt
   10Use volume: SettingsWindow      Käytä taltiota:
   11Keep enabled    SettingsWindow      Pidä käytössä
   12Revert  SettingsWindow      Palauta
   13999 MB  SettingsWindow      999 Mt
   14Current swap file size:     SettingsWindow      Nykyisen näennäismuistitiedoston koko:
   15VirtualMemory   SettingsWindow      VirtuaaliMuisti
   16OK  VirtualMemoryApp        Valmis
   17VirtualMemory\n\twritten by Axel Dörfler\n\tCopyright 2005, Haiku.\n    VirtualMemoryApp        VirtuaaliMuisti\n\ttekijä: Axel Dörfler\n\tCopyright 2005, Haiku.\n
   18Enable virtual memory   SettingsWindow      Ota käyttöön virtuaalimuisti
   19MB  SettingsWindow      Mt
   20%Ld B   SettingsWindow      %Ld t