Ticket #5649: x-vnd.Haiku-OpenGL_fi.patch

File x-vnd.Haiku-OpenGL_fi.patch, 2.1 KB (added by Karvjorm, 12 years ago)
 • data/catalogs/preferences/opengl/fi.catkeys

   
   11   finnish x-vnd.Haiku-OpenGL  899836772
   2List stack size:    Capabilities        Luettelopinon koko:
   3Information InfoView        Tiedot
   4Max. clipping planes:   Capabilities        Maksimileikkaustasot:
   5Max. texture units: Capabilities        Maksimitekstuuriyksiköt:
   6Renderer name:  InfoView        Renderointinimi:
   7Vendor name:    InfoView        Myyjänimi:
   8Attributes stack size:  Capabilities        Attribuuttipinokoko:
   9OpenGL version: InfoView        OpenGL-versio:
   10Name stack size:    Capabilities        Nimipinokoko:
   11Auxiliary buffer(s):    Capabilities        Apupuskuri(t):
   12Max. recommended vertex elements:   Capabilities        Suositeltujen vertex-elementtien enimmäismäärä:
   13GLU version:    InfoView        GLU-versio:
   14Model stack size:   Capabilities        Mallipinokoko:
   15Projection stack size:  Capabilities        Projektiopinokoko:
   16Max. lights:    Capabilities        Valoja enintään:
   17Max. 2D texture size:   Capabilities        2D-tekstuurin enimmäiskoko:
   18Max. convolution:   Capabilities        Maksimikierre:
   19GLUT API version:   InfoView        GLUT API -versio:
   20Texture stack size: Capabilities        Tekstuuripinokoko:
   21Max. evaluators equation order: Capabilities        Maksimievaloijan yhtälöjärjestys:
   22Max. 3D texture size:   Capabilities        3D-tekstuurin enimmäiskoko:
   23Capabilities    Capabilities        Kapasiteetit
   24Max. recommended index elements:    Capabilities        Suositeltujen indeksielementtien enimmäismäärä:
   25Available   Extensions      Käytettävissä oleva
   26Extensions  Extensions      Laajennukset
 • src/preferences/opengl/Jamfile

   
  2323    ExtensionsView.cpp
  2424    InfoView.cpp
  2525    : en.catalog
  26     : es.catkeys fr.catkeys hu.catkeys it.catkeys lt.catkeys pl.catkeys
  27       pt.catkeys
   26    : es.catkeys fi.catkeys fr.catkeys hu.catkeys it.catkeys lt.catkeys
   27      pl.catkeys pt.catkeys
  2828    ;
  2929