Ticket #5652: x-vnd.Haiku-MidiPlayer_fi.patch

File x-vnd.Haiku-MidiPlayer_fi.patch, 1.7 KB (added by Karvjorm, 12 years ago)
 • data/catalogs/apps/midiplayer/fi.catkeys

   
   11   finnish x-vnd.Haiku-MidiPlayer  1406887279
   2None    Main Window     Ei mikään
   3Live input: Main Window     Live-syöte:
   4Haiku MIDI Player 1.0.0 beta\n\nThis tiny program\nKnows how to play thousands of\nCheesy sounding songs    Main Application    This is a haiku. First line has five syllables, second has seven and last has five again. Create your own.  Haiku MIDI Player 1.0.0 beta\n\nTämä pieni ohjelma\nOsaa soittaa  tuhansia\nKehnolta kuulostavia lauluja
   5Stop    Main Window     Pysäytä
   6Cavern  Main Window     Luola
   7Volume: Main Window     Äänenvoimakkuus:
   8Reverb: Main Window     Kaikuefekti:
   9OK  Main Window     Valmis
   10MidiPlayer  Main Window     MidiPlayer
   11Off Main Window     Pois päältä
   12Dungeon Main Window     Tyrmä
   13Play    Main Window     Soita
   14Garage  Main Window     Korjaamo
   15Closet  Main Window     Kaappi
   16Drop MIDI file here Scope View      Pudota MIDI-tiedosto tänne
   17Igor's lab  Main Window     Igorin labra
   18Scope   Main Window     Näkyvyysalue
   19Could not load song Main Window     Ei voitu ladata laulua
 • src/apps/midiplayer/Jamfile

   
  1818    MidiPlayerWindow.cpp
  1919    ScopeView.cpp
  2020    : en.catalog
  21     : de.catkeys eo.catkeys fr.catkeys hu.catkeys nl.catkeys pl.catkeys
  22       pt.catkeys ru.catkeys uk.catkeys
   21    : de.catkeys eo.catkeys fi.catkeys fr.catkeys hu.catkeys nl.catkeys
   22      pl.catkeys pt.catkeys ru.catkeys uk.catkeys
  2323    ;