Ticket #5653: x-vnd.Haiku-Media_fi.patch

File x-vnd.Haiku-Media_fi.patch, 4.0 KB (added by Karvjorm, 12 years ago)
 • data/catalogs/preferences/media/fi.catkeys

   
   11   finnish x-vnd.Haiku-Media   2505372198
   2Ready for use…  Media Window        Valmis käytettäväksi…
   3Enabling real-time audio allows system to record and play audio as fast as possible.  It achieves this performance by using more CPU and RAM.\n\nOnly enable this feature if you need the lowest latency possible.  Media views     Tosiaikaäänen käyttöönotto sallii järjestelmän äänittää ja soittaa ääntä niin nopeasti kuin mahdollista.  Se saavuttaa tämän käyttämällä enemmän suoritinaikaa ja RAM-muistia.\n\nVain tämän ominaisuuden käyttöönotto tarjoaa alhaisimman mahdollisen viiveen.
   4Video input:    Media views     Video-syöte:
   5Enable real-time video  Media views     Ota käyttöön tosiaikavideo
   6Waiting for media_server to quit.   Media Window        Odotetaan media_server-palvelimen poistumista.
   7Cleaning up.    Media Window        Tyhjennetään.
   8Defaults    Media views     Oletukset
   9Default nodes   Media views     Oletussolmut
   10Couldn't remove volume control in Deskbar: %s\n Media Window        Ei voitu poistaa äänenvoimakkuusohjainta Pöytäpalkista: %s\n
   11Couldn't add volume control in Deskbar: %s\n    Media Window        Ei voitu lisätä äänenvoimakkuusohjainta Pöytäpalkkiin: %s\n
   12Stopping media server…  Media Window        Pysäytetään media-palvelin…
   13Quit    Media Window        Poistu
   14OK  Media Window        Valmis
   15Starting media server…  Media Window        Käynnistetään media-palvelin…
   16Done shutting down. Media Window        Sulkeminen toteutettu.
   17Video output:   Media views     Video-tuloste:
   18Could not connect to the media server.\nWould you like to start it ?    Media Window        Ei voitu yhdistää media-palvelimeen.\nHaluaisitko käynnistää sen nyt ?
   19Real-time   Media views     Tosiaika
   20Restart media services  Media views     Käynnistä media-palvelut uudelleen
   21Enabling real-time video allows system to perform video operations as fast and smoothly as possible.  It achieves optimum performance by using more RAM.\n\nOnly enable this feature if you need the lowest latency possible.   Media views     Tosiaikavideon käyttöönotto sallii suorittaa videotoimintoja niin nopeasti ja sujuvasi kuin mahdollista.  Se saavuttaa optimisuorituskyvyn käyttämällä enemmän RAM-muistia.\n\nOta tämä ominaisuus käyttöön vain jos haluat alhaisimman mahdollisen viiveen.
   22Telling media_addon_server to quit. Media Window        Kehoitetaan media_addon_server-palvelinta poistumaan.
   23This hardware has no controls.  Media Window        Tässä laitteistossa ei ole ohjaimia.
   24Audio output:   Media views     Äänituloste:
   25Restarting media services\nStarting media server…\n Media Window        Käynnistetään media-palvelut uudelleen\nKäynnistetään media-palvelin…\n
   26Enable real-time audio  Media views     Ota käyttöön tosiaikainen ääni
   27Audio settings  Media Window        Ääniasetukset
   28Start media server  Media Window        Käynnistä media-palvelin
   29Media   Media Window        Media
   30Restarting media services\nShutting down media server\n Media Window        Käynnistetään media-palvelut uudelleen\nSuljetaan media-palvelin\n
   31Channel:    Media views     Kanava:
   32Show volume control on Deskbar  Media views     Näytä voimakkuusohjain Pöytäpalkissa
   33Restart the media server to apply changes.  Media views     Käynnistä media-palvelin uudelleen muutosten soveltamiseksi.
   34Audio input:    Media views     Äänisyöte:
 • src/preferences/media/Jamfile

   
  2424    : MediaViews.cpp
  2525      MediaWindow.cpp
  2626    : en.catalog
  27     : bg.catkeys de.catkeys eo.catkeys fr.catkeys hu.catkeys ja.catkeys
  28     lt.catkeys pl.catkeys pt.catkeys pt_br.catkeys ru.catkeys sv.catkeys
  29     uk.catkeys
   27    : bg.catkeys de.catkeys eo.catkeys fi.catkeys fr.catkeys hu.catkeys
   28      ja.catkeys lt.catkeys pl.catkeys pt.catkeys pt_br.catkeys ru.catkeys sv.catkeys
   29      uk.catkeys
  3030    ;