Ticket #5640: x-vnd.Haiku-About_fi.patch

File x-vnd.Haiku-About_fi.patch, 3.4 KB (added by Karvjorm, 12 years ago)
 • data/catalogs/apps/aboutsystem/fi.catkeys

   
   11   finnish x-vnd.Haiku-About   1897231329
   2Travis Geiselbrecht (and his NewOS kernel)\n    AboutView       Travis Geiselbrecht (ja hänen NewOS-ytimensä)\n
   3%ld Processors: AboutView       %ld suoritinta:
   4Michael Phipps (project founder)\n\n    AboutView       Michael Phipps (projektin perustaja)\n\n
   5The Haiku-Ports team\n  AboutView       Haiku-Ports -ryhmä\n
   6Website, marketing & documentation:\n   AboutView       Web-sivusto, markkinointi ja dokumentaatio:\n
   7... and the many community members making donations!\n\n    AboutView       ... ja monet lahjoituksia tekevät yhteisöjäsenet!\n\n
   8Revision    AboutView       Korjausversio
   9Source Code:    AboutView       Lähdekoodi:
   10Processor:  AboutView       Suoritin:
   11Kernel: AboutView       Ydin:
   12Contributors:\n AboutView       Avustajat:\n
   13Unknown AboutView       Tuntematon
   14\n… and probably some more we forgot to mention (sorry!)\n\n    AboutView       \n… ja luultavasti vielä jotain muuta, jonka joku unohti mainita (anteeksi!)\n\n
   15%.2f GHz    AboutView       %.2f GHz
   16The BeGeistert team\n\n AboutView       BeGeistert-ryhmä\n\n
   17Memory: AboutView       Muisti:
   18Past maintainers:\n AboutView       Entiset ylläpitäjät:\n
   19The code that is unique to Haiku, especially the kernel and all code that applications may link against, is distributed under the terms of the  AboutView       Koodin, joka on uniikkia Haikulle, erityisesti ydin ja kaikki koodi johon sovellukset linkittävät, levitysehtona on 
   20\n\nSpecial thanks to:\n    AboutView       \n\nErityiskiitokset:\n
   21Licenses:   AboutView       Lisenssit:
   22. Some system libraries contain third party code distributed under the LGPL license. You can find the copyrights to third party code below.\n\n AboutView       . Jotkut järjestelmäkirjastot sisältävät kolmannen osapuolen koodia, jota levitetään LGPL-lisenssin alaisena. Löydät kolmannen osapuolen koodin copyright-oikeudet alapuolelta.\n\n
   23\nCopyrights\n\n    AboutView       \nCopyright-oikeudet\n\n
   24Current maintainers:\n  AboutView       Nykyiset ylläpitäjät:\n
   25Time running:   AboutView       Aika kuluu:
   26MIT license AboutView       MIT-lisenssi
   27The Haikuware team and their bounty program\n   AboutView       Haikuware-ryhmä ja heidän bounty-ohjelmansa\n
   28About this system   AboutWindow     Tästä järjestelmästä
   29Version:    AboutView       Versio:
   30%ld MHz AboutView       %ld MHz
   31The copyright to the Haiku code is property of Haiku, Inc. or of the respective authors where expressly noted in the source.\n\n    AboutView       Haiku-koodin copyright on Haiku, Inc. -yhtiöllä tai kullekin kuuluvalla tekijällä, milloin lähdekoodissa on nimenomaisesti niin ilmaistu\n\n
   32[Click a license name to read the respective license.]\n\n  AboutView       [Napsauta lisenssinimeä vastaavan lisenssin lukemiseksi.]\n\n
   33%d MB total, %d MB used (%d%%)  AboutView       %d Mt yhteensä, %d Mt käytetty (%d%%)
   34License:    AboutView       Lisenssi:
   35Translations:\n AboutView       Käännökset:\n
 • src/apps/aboutsystem/Jamfile

   
  2929    AboutSystem.cpp
  3030    Utilities.cpp
  3131    : en.catalog
  32     : hu.catkeys pl.catkeys pt.catkeys ru.catkeys uk.catkeys
   32    : fi.catkeys hu.catkeys pl.catkeys pt.catkeys ru.catkeys uk.catkeys
  3333    ;