Ticket #5643: fi.catkeys

File fi.catkeys, 1.5 KB (added by Karvjorm, 12 years ago)
Line 
11 finnish x-vnd.Haiku-VirtualMemory 866260633
2Turn off SettingsWindow Käännä pois päältä
3GB SettingsWindow Gt
4Disabling virtual memory will have unwanted effects on system stability once the memory is used up.\nVirtual memory does not affect system performance until this point is reached.\n\nAre you really sure you want to turn it off? SettingsWindow Virtuaalimuistin ottamisella pois käytöstä on odottamattomia vaikutuksia järjestelmän stabiilisuuteen silloin kun muistia on kerran käytetty.\nVirtuaalimuisti ei vaikuta järjestelmän suorituskykyyn kunnes tämä piste on saavutettu.\n\nOletko todella varma, että haluat ottaa sen pois päältä?
5Requested swap file size: SettingsWindow Pyydetty virtuaalimuistitiedoston koko:
6Physical memory: SettingsWindow Fyysista muistia:
7Changes will take effect on restart! SettingsWindow Muutokset tulevat käyttöön uudelleenkäynnistyksen jälkeen!
8Defaults SettingsWindow Oletukset
9KB SettingsWindow Kt
10Use volume: SettingsWindow Käytä taltiota:
11Keep enabled SettingsWindow Pidä käytössä
12Revert SettingsWindow Palauta
13999 MB SettingsWindow 999 Mt
14Current swap file size: SettingsWindow Nykyisen näennäismuistitiedoston koko:
15VirtualMemory SettingsWindow VirtuaaliMuisti
16OK VirtualMemoryApp Valmis
17VirtualMemory\n\twritten by Axel Dörfler\n\tCopyright 2005, Haiku.\n VirtualMemoryApp VirtuaaliMuisti\n\ttekijä: Axel Dörfler\n\tCopyright 2005, Haiku.\n
18Enable virtual memory SettingsWindow Ota käyttöön virtuaalimuisti
19MB SettingsWindow Mt
20%Ld B SettingsWindow %Ld t