Ticket #5646: fi.catkeys

File fi.catkeys, 1.5 KB (added by Karvjorm, 12 years ago)
Line 
11 finnish x-vnd.Haiku-Screenshot 1342822790
2seconds ScreenshotWindow sekuntia
3Options ScreenshotWindow Valitsimet
4Desktop ScreenshotWindow Työpöytä
5Include window border ScreenshotWindow Sisällytä ikkunaraja
6Back to saving ScreenshotWindow Takaisin tallentamiseen
7Select ScreenshotWindow Valitse
8Capture active window ScreenshotWindow Sieppaa aktiivinen ikkuna
9Cancel ScreenshotWindow Peru
10screenshot ScreenshotWindow !! Basename of screenshot files. !! ruudunkaappaus
11Name: ScreenshotWindow Nimi:
12screenshot1 ScreenshotWindow !! Filename of first screenshot !! ruudunkaappaus1
13Save screenshot ScreenshotWindow Tallenna ruudunkaappaus
14Capture entire screen ScreenshotWindow Sieppaa koko näyttö
15Choose folder ScreenshotWindow Valitse kansio
16Take screenshot ScreenshotWindow Ota ruudunkaappaus
17Save ScreenshotWindow Tallenna
18Overwrite ScreenshotWindow Korvaa
19Retake screenshot ScreenshotWindow Ota ruudunkaappaus uudelleen
20Choose folder... ScreenshotWindow Valitse kansio...
21Please select ScreenshotWindow Valitse
22Save as: ScreenshotWindow Tallenna nimellä:
23Save in: ScreenshotWindow Tallenna kohteeseen:
24Take screenshot after a delay of ScreenshotWindow Ota ruudunkaappaus viiveellä:
25Artwork folder ScreenshotWindow Kuvatiedostokansio
26Home folder ScreenshotWindow Kotikansio
27This file already exists.\n Are you sure would you like to overwrite it? ScreenshotWindow Tämä tiedosto on jo olemassa.\n Oletko varma, että haluat korvata sen?
28Include mouse pointer ScreenshotWindow Sisällytä hiiren osoitin