Ticket #5647: fi.catkeys

File fi.catkeys, 1.0 KB (added by Karvjorm, 12 years ago)
Line 
11 finnish x-vnd.Haiku-ReadOnlyBootPrompt 2165068388
2Desktop (Live-CD) BootPromptWindow Työpöytä (Live-CD)
3Language BootPromptWindow Kieli
4Welcome to Haiku! BootPromptWindow Tervetuloa Haikuun!
5Run Installer BootPromptWindow Suorita asennusohjelma
6Do you wish to run the Installer or continue booting to the Desktop? You can also select your preferred language and keyboard layout from the list below.\n\nNote: Localization of Haiku applications and other components is an on-going effort. You will frequently encounter untranslated strings, but if you like, you can join in the work at <www.haiku-os.org>. BootPromptWindow Haluatko suorittaa asennusohjelman vai jatkaa alkulatausta työpöydälle? Voit myös valita ensisijaisen kielen ja näppäimistöasettelun alla olevasta luettelosta.\n\nHuomaa: Haiku-sovellusten ja muiden komponenttien paikallistaminen on meneillään oleva ponnistelu. Kohtaat usein suomentamattomia merkkijonoja, mutta jos haluat, voit liittyä työhön osoitteessa <www.haiku-os.org>.
7Keymap BootPromptWindow Näppäinkartta