Ticket #5649: fi.catkeys

File fi.catkeys, 1.3 KB (added by Karvjorm, 12 years ago)
Line 
11 finnish x-vnd.Haiku-OpenGL 899836772
2List stack size: Capabilities Luettelopinon koko:
3Information InfoView Tiedot
4Max. clipping planes: Capabilities Maksimileikkaustasot:
5Max. texture units: Capabilities Maksimitekstuuriyksiköt:
6Renderer name: InfoView Renderointinimi:
7Vendor name: InfoView Myyjänimi:
8Attributes stack size: Capabilities Attribuuttipinokoko:
9OpenGL version: InfoView OpenGL-versio:
10Name stack size: Capabilities Nimipinokoko:
11Auxiliary buffer(s): Capabilities Apupuskuri(t):
12Max. recommended vertex elements: Capabilities Suositeltujen vertex-elementtien enimmäismäärä:
13GLU version: InfoView GLU-versio:
14Model stack size: Capabilities Mallipinokoko:
15Projection stack size: Capabilities Projektiopinokoko:
16Max. lights: Capabilities Valoja enintään:
17Max. 2D texture size: Capabilities 2D-tekstuurin enimmäiskoko:
18Max. convolution: Capabilities Maksimikierre:
19GLUT API version: InfoView GLUT API -versio:
20Texture stack size: Capabilities Tekstuuripinokoko:
21Max. evaluators equation order: Capabilities Maksimievaloijan yhtälöjärjestys:
22Max. 3D texture size: Capabilities 3D-tekstuurin enimmäiskoko:
23Capabilities Capabilities Kapasiteetit
24Max. recommended index elements: Capabilities Suositeltujen indeksielementtien enimmäismäärä:
25Available Extensions Käytettävissä oleva
26Extensions Extensions Laajennukset