Ticket #5652: fi.catkeys

File fi.catkeys, 960 bytes (added by Karvjorm, 12 years ago)
Line 
11 finnish x-vnd.Haiku-MidiPlayer 1406887279
2None Main Window Ei mikään
3Live input: Main Window Live-syöte:
4Haiku MIDI Player 1.0.0 beta\n\nThis tiny program\nKnows how to play thousands of\nCheesy sounding songs Main Application This is a haiku. First line has five syllables, second has seven and last has five again. Create your own. Haiku MIDI Player 1.0.0 beta\n\nTämä pieni ohjelma\nOsaa soittaa tuhansia\nKehnolta kuulostavia lauluja
5Stop Main Window Pysäytä
6Cavern Main Window Luola
7Volume: Main Window Äänenvoimakkuus:
8Reverb: Main Window Kaikuefekti:
9OK Main Window Valmis
10MidiPlayer Main Window MidiPlayer
11Off Main Window Pois päältä
12Dungeon Main Window Tyrmä
13Play Main Window Soita
14Garage Main Window Korjaamo
15Closet Main Window Kaappi
16Drop MIDI file here Scope View Pudota MIDI-tiedosto tänne
17Igor's lab Main Window Igorin labra
18Scope Main Window Näkyvyysalue
19Could not load song Main Window Ei voitu ladata laulua