Ticket #5653: fi.catkeys

File fi.catkeys, 3.2 KB (added by Karvjorm, 12 years ago)
Line 
11 finnish x-vnd.Haiku-Media 2505372198
2Ready for use… Media Window Valmis käytettäväksi…
3Enabling real-time audio allows system to record and play audio as fast as possible. It achieves this performance by using more CPU and RAM.\n\nOnly enable this feature if you need the lowest latency possible. Media views Tosiaikaäänen käyttöönotto sallii järjestelmän äänittää ja soittaa ääntä niin nopeasti kuin mahdollista. Se saavuttaa tämän käyttämällä enemmän suoritinaikaa ja RAM-muistia.\n\nVain tämän ominaisuuden käyttöönotto tarjoaa alhaisimman mahdollisen viiveen.
4Video input: Media views Video-syöte:
5Enable real-time video Media views Ota käyttöön tosiaikavideo
6Waiting for media_server to quit. Media Window Odotetaan media_server-palvelimen poistumista.
7Cleaning up. Media Window Tyhjennetään.
8Defaults Media views Oletukset
9Default nodes Media views Oletussolmut
10Couldn't remove volume control in Deskbar: %s\n Media Window Ei voitu poistaa äänenvoimakkuusohjainta Pöytäpalkista: %s\n
11Couldn't add volume control in Deskbar: %s\n Media Window Ei voitu lisätä äänenvoimakkuusohjainta Pöytäpalkkiin: %s\n
12Stopping media server… Media Window Pysäytetään media-palvelin…
13Quit Media Window Poistu
14OK Media Window Valmis
15Starting media server… Media Window Käynnistetään media-palvelin…
16Done shutting down. Media Window Sulkeminen toteutettu.
17Video output: Media views Video-tuloste:
18Could not connect to the media server.\nWould you like to start it ? Media Window Ei voitu yhdistää media-palvelimeen.\nHaluaisitko käynnistää sen nyt ?
19Real-time Media views Tosiaika
20Restart media services Media views Käynnistä media-palvelut uudelleen
21Enabling real-time video allows system to perform video operations as fast and smoothly as possible. It achieves optimum performance by using more RAM.\n\nOnly enable this feature if you need the lowest latency possible. Media views Tosiaikavideon käyttöönotto sallii suorittaa videotoimintoja niin nopeasti ja sujuvasi kuin mahdollista. Se saavuttaa optimisuorituskyvyn käyttämällä enemmän RAM-muistia.\n\nOta tämä ominaisuus käyttöön vain jos haluat alhaisimman mahdollisen viiveen.
22Telling media_addon_server to quit. Media Window Kehoitetaan media_addon_server-palvelinta poistumaan.
23This hardware has no controls. Media Window Tässä laitteistossa ei ole ohjaimia.
24Audio output: Media views Äänituloste:
25Restarting media services\nStarting media server…\n Media Window Käynnistetään media-palvelut uudelleen\nKäynnistetään media-palvelin…\n
26Enable real-time audio Media views Ota käyttöön tosiaikainen ääni
27Audio settings Media Window Ääniasetukset
28Start media server Media Window Käynnistä media-palvelin
29Media Media Window Media
30Restarting media services\nShutting down media server\n Media Window Käynnistetään media-palvelut uudelleen\nSuljetaan media-palvelin\n
31Channel: Media views Kanava:
32Show volume control on Deskbar Media views Näytä voimakkuusohjain Pöytäpalkissa
33Restart the media server to apply changes. Media views Käynnistä media-palvelin uudelleen muutosten soveltamiseksi.
34Audio input: Media views Äänisyöte: