Ticket #5654: fi.catkeys

File fi.catkeys, 2.3 KB (added by Karvjorm, 12 years ago)
Line 
11 finnish x-vnd.Haiku-Locale 1551394073
2Day in month (2 digits) TimeFormatSettings kuukaudenpäivä (2 merkkiä)
3Available languages Locale Preflet Window Valittavat kielet
4Day of week (name) TimeFormatSettings viikonpäivä (nimi)
5Separator: TimeFormatSettings Erotin:
6Year (4 digits) TimeFormatSettings Vuosi (4 merkkiä)
7Unable to find the available languages! You can't use this preflet! Locale Preflet Window Valittavia kieliä ei löydy! Et voi käyttää tätä asetusohjelmaa!
8Thousand separator: TimeFormatSettings Tuhaterotin
9After TimeFormatSettings Jälkeen
10Month name TimeFormatSettings kuukauden nimi
11Long format: TimeFormatSettings Pitkä muoto:
12Currency TimeFormatSettings Valuutta
13Before TimeFormatSettings Ennen
14Year TimeFormatSettings Vuosi
15Day of week in month TimeFormatSettings viikonpäivä kuukaudessa
16Short format: TimeFormatSettings Lyhyt muoto:
17Currency symbol: TimeFormatSettings Valuuttasymboli:
18Space TimeFormatSettings Väli
19Language Locale Preflet Window Kieli
20Month number TimeFormatSettings kuukauden numero
21Year (2 digits) TimeFormatSettings Vuosi (2 merkkiä)
22Preferred languages Locale Preflet Window Toivotut kielet
23Decimal separator: TimeFormatSettings Desimaalierotin
24Symbol position TimeFormatSettings Symbolin paikka
25Day of week (short name) TimeFormatSettings viikonpäivä (lyhyt nimi)
26Numbers TimeFormatSettings Numerot
2724 hour TimeFormatSettings 24 tuntia
28 (unknown format) TimeFormatSettings (tuntematon muoto)
29Negative marker: TimeFormatSettings Negatiivisuuden merkki:
30Day in month TimeFormatSettings kuukauden päivä
31OK Locale Preflet Window Valmis
32Defaults Locale Preflet Window Oletukset
33Month TimeFormatSettings Kuukausi
34Separator TimeFormatSettings Erotin
35Country Locale Preflet Window Maa
36Month number (2 digits) TimeFormatSettings kuukauden numero (2 merkkiä)
37Revert Locale Preflet Window Palauta
38Negative marker TimeFormatSettings Negatiivisuuden merkki
39Day of week TimeFormatSettings viikonpäivä
40List separator: TimeFormatSettings Listaerotin
4112 hour TimeFormatSettings 12 tuntia
42Time TimeFormatSettings Aika
43Date TimeFormatSettings Päivämäärä
44Locale Locale Preflet Maa-asetus
45None TimeFormatSettings Ei mikään
46Clock TimeFormatSettings Kello
47Example: TimeFormatSettings Esimerkki:
48Day TimeFormatSettings Päivä
49Leading 0 TimeFormatSettings Alkava 0