wiki:i18n/lt/Terminology

Version 1 (modified by rq, 9 years ago) ( diff )

--

Lietuviškos „Haiku“ sąsajos žodynas


List of common translations and figures of speech

A
B
C
Cancel Atsisakyti
Close Užverti
Copy Kopijuoti
Cut Iškirpti
D
E
Edit (meniu punktas) Taisa
F
File Failas
Find Ieškoti
Find again Ieškoti kito
Find next Ieškoti kito
Folder Aplankas
G
H
I
J
K
L
M
N
O
OK Gerai
Open Atverti
P
Paste Įdėti
Q
Quit Baigti darbą
R
Redo Grąžinti
Replicant Replikantas
S
T
Tracker Pėdsekys (vėliau galbūt bus pakeista kuo nors kitu,
bet masinį keitimą iš vieno termino daryti patogiau,
negu iš penkių)
U
Undo Atšaukti
V
View (meniu punktas) Rodymas
W
X
Y
Z
Note: See TracWiki for help on using the wiki.