wiki:i18n/lt/Terminology

Version 3 (modified by rq, 9 years ago) ( diff )

--

Lietuviškos „Haiku“ sąsajos žodynas


List of common translations and figures of speech

A
Alt Alt
B
C
Cancel Atsisakyti
Close Užverti
Control (klavišo pavadinimas) Vald
Copy Kopijuoti
Ctrl Vald
Cut Iškirpti
D
Deskbar Užduočių juosta
Pranešimų sritis (kai kalbama apie System Tray/Notification Area atitikmenį)
Desktop Darbalaukis
Driver Tvarkyklė
E
Edit (meniu punktas) Taisa
F
Favorites Parankiniai (failų naršyklėje)
Adresynas (naršyklėje)
File Failas
Find Ieškoti
Find again Ieškoti kito
Find next Ieškoti kito
Find previous Ieškoti ankstesnio
Folder Aplankas
G
H
I
Icon Piktograma
Input Įvestis
J
K
L
M
N
New Naujas
O
OK Gerai
Open Atverti
Opt (klavišo pavadinimas) Alt
Option (klavišo pavadinimas) Alt
Output Išvestis
P
Paste Įdėti
Preferences Nuostatos
Q
Quit Baigti darbą
R
Redo Grąžinti
Replicant Replikantas
S
Search Ieškoti
Settings Nuostatos
Shift (klavišo pavadinimas) Lyg2
T
Tracker Pėdsekys (vėliau galbūt bus pakeista kuo nors kitu,
bet masinį keitimą iš vieno termino daryti patogiau,
negu iš penkių)
U
Undo Atšaukti
V
View (meniu punktas) Rodymas
W
Web Saitynas
Window Langas
WWW Saitynas
X
Y
Z
Note: See TracWiki for help on using the wiki.