wiki:i18n/pl_PL/StyleGuide

Version 2 (modified by streak, 10 years ago) ( diff )

--

Zasady i styl tłumaczeń

Aby utrzymać spójność wyników tłumaczenia, wszyscy tłumacze muszą muszą przestrzegać kilku prostych zasad.

1. Nie zmieniaj formatowania.

All HTML tags used in the English Original, like <span class="menu">, <i>, <b>, as well as links etc. have to be used as well. Only the contents within these tags have to be translated.

Wszystkie znaczniki HTML używamy w oryginalnych angielskich, takich jak <span class="menu"> <i> <b>, jak również linki itp. Tylko zawartość między tagami, muszą zostać przetłumaczone.

2. Zwracaj się do czytelnika

Do you use formal language or more casual? Do you use active or passive? Are there other things specific to your language? Discuss on the mailing list and give examples for every rule. Like:

Źle:"Yo, mofu, check this crazy ass shit out..."
Dobrze:"Let's have a look at this extraordinary feature, old chap."
Note: See TracWiki for help on using the wiki.