Opened 17 years ago

Last modified 22 months ago

#4 in-progress bug

PCI bus_manager does no io port resource assignment

Reported by: marcusoverhagen Owned by: marcusoverhagen
Priority: high Milestone: R1.1
Component: System/Kernel Version: R1/alpha3
Keywords: Cc: diver
Blocked By: Blocking:
Platform: All

Description

The PCI bus_manager does no io port resource assignment

Change History (5)

comment:1 by marcusoverhagen, 16 years ago

Status: newassigned

comment:2 by diver, 16 years ago

Cc: diver added

comment:3 by monia29, 10 years ago

Version: R1/alpha3

Zastanawiasz się jakie są granice ludzkich możliwości? Pewnie interesują Cię ciekawostki o zwierzetach. Słyszałeś o popularnej na całym świecie księdze rekordów i chciałbyś zobaczyć przykładowe guiness. Pragniemy serdecznie zaprosić Cię na naszą stronę WWW na której znajdziesz informacje związane z księga guinnessa, a więc biciem rekordów Guinnessa! Sprawdź nasze rekordy Guinnessa.

Version 0, edited 10 years ago by monia29 (next)

comment:4 by waddlesplash, 8 years ago

Still an issue?

comment:5 by pulkomandy, 22 months ago

Milestone: R1R1.1
Note: See TracTickets for help on using tickets.