Changes between Version 1 and Version 2 of i18n/fi_FI/StyleGuide


Ignore:
Timestamp:
Jan 26, 2011, 7:13:16 PM (10 years ago)
Author:
Karvjorm
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • i18n/fi_FI/StyleGuide

  v1 v2  
  33----
  44
  5 = Rules for translating and style =
   5= Suomennos- ja tyyliopas =
  66
  7 To achieve a consistent result, all translators have to respect a few rules.
   7Yhtenäisen tuloksen saavuttamiseksi, kaikkien suomentajien tulisi kunnioittaa muutamia sääntöjä.
  88
  9 == 1. Don't change the formatting ==
  10  All HTML tags used in the English Original, like <span class="menu">, <i>, <b>, as well as links etc. have to be used as well. Only the contents within these tags have to be translated.
   9== 1. Älä muuta muotoilua ==
   10 Kaikkia alkuperäisessä englanninkielisessä tekstissä käytettyjä HTML-tageja on käytettävä, kuten <span class="menu">, <i>, <b>. Samoin on käytettävä linkkejä jne. Vain näiden tagien sisällä oleva sisältö on suomennettava.
  1111
  12 == 2. Addressing the reader ==
  13  ''Do you use formal language or more casual? Do you use active or passive? Are there other things specific to your language? Discuss on the mailing list and give examples for every rule. Like:''
   12== 2. Puhutellaan käyttäjiä ==
   13 ''Käytetäänkö muodollista kieltä vai arkikieltä? Käytetääänkö aktiivia vai passiivia? Onko muita kielelle tyypillisiä asioita? Keskustele sähköpostilistalla ja anna jokaisesta säännöstä käyttöesimerkkejä. Kuten:''
  1414
  1515||'''Bad:'''||"Yo, mofu, check this crazy ass shit out..."||