wiki:i18n/fi_FI/StyleGuide

Template for i18n/LANG/StyleGuide. Translate, adjust and improve as you see fit.


Suomennos- ja tyyliopas

Yhtenäisen tuloksen saavuttamiseksi, kaikkien suomentajien tulisi kunnioittaa muutamia sääntöjä.

1. Älä muuta muotoilua

Kaikkia alkuperäisessä englanninkielisessä tekstissä käytettyjä HTML-tageja on käytettävä, kuten <span class="menu">, <i>, <b>. Samoin on käytettävä linkkejä jne. Vain näiden tagien sisällä oleva sisältö on suomennettava.

2. Puhutellaan käyttäjiä

Käytetäänkö muodollista kieltä vai arkikieltä? Käytetääänkö aktiivia vai passiivia? Onko muita kielelle tyypillisiä asioita? Keskustele sähköpostilistalla ja anna jokaisesta säännöstä käyttöesimerkkejä. Kuten:

Bad:"Yo, mofu, check this crazy ass shit out..."
Good:"Let's have a look at this extraordinary feature, old chap."
Last modified 11 years ago Last modified on Jan 26, 2011, 7:13:16 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.