wiki:i18n/hu_HU/StyleGuide

Fordítási és stílusbeli szabályok

A leírás fordítása közben néhány dolgot vegyünk figyelembe annak érdekében, hogy minél pontosabban, helyesebben, érthetőbben készüljön el a magyar változat.

1. Ne változtass a formázásokon

Az eredeti angol szövegben HTML szakaszok is találhatóak, mint például <span class="menu">, <i>, <b>, vagy épp a hivatkozások. Ezeknek csak a tartalmát kell lefordítani. Próbáljuk meg úgy szerkeszteni a szöveget, hogy például a másik témakörre való hivatkozáskor annak a témakörnek a címét adjuk itt is meg.

2. Az olvasó megszólítása

Fordításkor lehetőség szerint az olvasóhoz (a felhasználóhoz) szóljunk. Elsődlegesen többes szám első személyben fogalmazzuk a mondatokat, mintha ott lennénk mi is, és "segítenénk". Ha ez nem használható, akkor egyes szám második személyben (tegeződés), ha pedig ez sem használható, akkor "személytelenül" (ugye leginkább egy funkció leírásánál). Továbbá, kerüljük a helytelen, "köznyelvi" mondatokat, szavakat. Inkább hivatalos, esetleg üzleti stílusban fogalmazzunk. Például:

Helytelen:"Hé Te ott! Figyeld már meg ezt..."
Helyes:"Nézd ezt a remek lehetőséget."

3. Problémás fordítás

Megeshet, hogy olyan szakasszal találkozunk, amit egyszerűen nem lehet "értelmesen" magyarra fordítani. Ekkor próbáljuk úgy átfogalmazni az adott részt, hogy leírja például azt a funkciót, értelmezést, hogy a felhasználó meg is értse azt.

4. Felhasználói felület leírása

Ha egy program felületét magyarázzuk, akkor a program felületén lévő objektumok nevét használjuk. Például, ha a beállítások panelen lévő jelölő négyzet szövegét adjuk meg, akkor ne fogalmazzuk azt át, ne rövidítsünk.

Last modified 10 years ago Last modified on Oct 1, 2012, 11:09:09 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.