wiki:i18n/no_NO/Terminology

Liste over vanlige oversettelser og uttrykk

A
ActivityMonitor Aktivitetsoversikt
Add-on
Align Juster, still på linje
Antialiasing Kantutjevning
Appearence (Preflet) Utseende
Apps Programmer
B
Backgrounds (Preflet) Skrivebordsbakgrunn
Bluetooth (Preflet) Blåtann
BootManager Oppstartsbehandler
Bug
Bummer!
C
CDPlayer CD-spiller
CharacterMap Tegntabell
Clip board Utklippstavle
CodyCam CodyCam
Control Kontroll, kontrollelement
Copyright Opphavsrett(igheter)
D
Damned! Farsken!
Default Standardinnstilling, forvalg
Deskbar Deskbar
Device Enhet
Devices Enheter
DiskProbe
DiskUsage Diskbruk
DriveSetup Diskoppsett
E
F
FileTypes Filtyper
G
H
Hinting Hinting (om bokstaver og tegn)
I
Installer Installer
Item Element, objekt, oppføring(?)
J
K
Kernel Kjerne
Keyboard (Preflet) Tastatur
Keymap (Preflet) Tastaturspråk
Kit
L
Legend Forklaring, tegnforklaring, tegnkart(?)
Link Lenke
Locale Lokalitet(?)
M
Mail E-post
Mail_daemon
N
Native
O
P
Parent folder Overmappe
Path Sti, filsti
Pop-up menu Sprettoppmeny, hurtigmeny
Q
R
Revision Revisjon
S
Select Merk, velg
Settings Innstillinger
Source code Kildekode
T
Tab Fane, vindusfane
Team Lag
Third party Tredjepart
Transformation Omforming
Translator
Trash Søppelkurv
U
V
W
Window tab Vindusfane
Workspace Arbeidsområde
X
Y
Z
Last modified 11 years ago Last modified on Mar 3, 2011, 1:06:15 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.