wiki:i18n/no_NO/Terminology

Version 3 (modified by Klapaucius, 9 years ago) ( diff )

--

Template for i18n/LANG/Terminology. Translate, adjust and improve as you see fit.


Liste over vanlige oversettelser og uttrykk

A
Antialiasing Kantutjevning
Apps Programmer
B
Bug
C
Clip board Utklippstavle
Control Kontroll, kontrollelement
Copyright Opphavsrettighet(er)
D
E
F
G
H
I
Item Element, objekt, oppføring(?)
J
K
Kernel Kjerne
L
Legend Forklaring, tegnforklaring, tegnkart(?)
M
N
O
P
Path Sti, filsti
Q
R
Revision Revisjon
S
Settings Innstillinger
Source code Kildekode
T
Tab Fane, vindusfane
Team Lag
Third party Tredjepart
U
V
W
X
Y
Z
Note: See TracWiki for help on using the wiki.