wiki:i18n/no_NO/Terminology

Version 7 (modified by Klapaucius, 9 years ago) ( diff )

--

Liste over vanlige oversettelser og uttrykk

A
ActivityMonitor Aktivitetsoversikt
Antialiasing Kantutjevning
Appearence (Preflet) Utseende
Apps Programmer
B
Backgrounds (Preflet) Skrivebordsbakgrunn
Bug
C
Clip board Utklippstavle
Control Kontroll, kontrollelement
Copyright Opphavsrettighet(er)
D
Default Standardinnstilling
E
F
G
H
Hinting Hinting (om bokstaver og tegn)
I
Item Element, objekt, oppføring(?)
J
K
Kernel Kjerne
L
Legend Forklaring, tegnforklaring, tegnkart(?)
M
N
O
P
Path Sti, filsti
Q
R
Revision Revisjon
S
Settings Innstillinger
Source code Kildekode
T
Tab Fane, vindusfane
Team Lag
Third party Tredjepart
U
V
W
Window tab Vindusfane
Workspace Arbeidsområde
X
Y
Z
Note: See TracWiki for help on using the wiki.