Changes between Version 7 and Version 8 of i18n/pl_PL/StyleGuide


Ignore:
Timestamp:
Apr 11, 2014, 6:48:29 PM (6 years ago)
Author:
KapiX
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • i18n/pl_PL/StyleGuide

  v7 v8  
  5454* Nazwy miesięcy powinny być odpowiednio odmienione: listopad, grudzień, 13 marca, 3 stycznia. Niedopuszczalne są skróty „lip”, „cze”.
  5555* Komunikaty powinny być krótkie i zwięzłe, lecz zrozumiałe dla użytkownika. Jeśli zachodzi konieczność sformułowania dłuższego komunikatu należy pamiętać o stopniowaniu pod względem istotności.
  56 * Gdy mamy do wyboru dwie opcje, należy stosować '''TĘ''' opcję, która jest poprawna. ;)
   56* Gdy mamy do wyboru dwie opcje, należy stosować '''tę''' opcję, która jest poprawna. ;)
   57* Do określenia zamknięcia całej aplikacji należy używać zwrotu „Zakończ”, gdy chodzi o zamknięcie dokumentu – „Zamknij”. Jeśli są wątpliwości, najlepiej sprawdzić, jaki skrót klawiaturowy jest przypisany do funkcji – ''Cmd-Q'' zamyka aplikację, ''Cmd-W'' – dokument.