wiki:i18n/pl_PL/StyleGuide

Version 5 (modified by streak, 11 years ago) ( diff )

--

Zasady i styl tłumaczeń

Aby utrzymać spójność wyników tłumaczenia, wszyscy tłumacze muszą muszą przestrzegać kilku prostych zasad.

1. Nie zmieniaj formatowania.

Wszystkie znaczniki HTML używamy w oryginalnych angielskich nazwach, takich jak <span class="menu"> <i> <b>, jak również linki itp. Tylko zawartość między tagami, muszą zostać przetłumaczone.

2. Zwracaj się do czytelnika

Zwracaj się bezpośrednio do czytelnika, używając zwrotów "dodaj", "kliknij", zamiast "dodać", "kliknąć".

Źle:"Yo, mofu, check this crazy ass shit out..."
Dobrze:"Let's have a look at this extraordinary feature, old chap."
Note: See TracWiki for help on using the wiki.