wiki:i18n/pl_PL/StyleGuide

Version 6 (modified by KapiX, 6 years ago) ( diff )

more rules to follow ;)

Zasady i styl tłumaczeń

Aby utrzymać spójność tłumaczenia, wszyscy tłumacze muszą przestrzegać kilku zasad.

Nie zmieniaj formatowania.

Wszystkie znaczniki HTML (np. <span class="menu">) powinny pozostać w oryginale. Tylko treść między tagami powinna zostać przetłumaczona.

Nie tłumacz nazw zmiennych.

W tekstach do tłumaczenia czasami pojawiają się zmienne, najczęściej otoczone znakami % (np. %version% lub %osName). Nie należy ich tłumaczyć.

Zwracaj się do czytelnika.

Zwracaj się bezpośrednio do czytelnika, używając zwrotów „dodaj”, „kliknij”, zamiast „dodać”, „kliknąć”.

Stosuj zasady polskiej pisowni

Nawet jeśli oryginalny tekst zawiera słowa napisane wielką literą, w tłumaczeniu powinny one być napisane literą małą, jeśli wynika to z zasad pisowni języka polskiego.

Error %error loading add-On %name.
Źle Błąd %error przy ładowaniu Wtyczki %name.
Dobrze Błąd %error przy ładowaniu wtyczki %name.

Stosuj zasady polskiej typografii

W skrócie:

  • "" => „”,
  • ' => ’,
  • - => –
Źle Nie można otworzyć pliku "%s": %s\n
Dobrze Nie można otworzyć pliku „%s”: %s\n
Źle Translatory - uwaga
Dobrze Translatory – uwaga
Źle Pismo Braille'a
Dobrze Pismo Braille’a

Odpowiednio opisuj kontrolki

Wszelkie kontrolki wykonujące akcje lub instruujące komputer jak wykonać zadanie powinny być opisane czasownikiem w trybie rozkazującym. Jeśli kontrolka nie wykonuje akcji użyj rzeczownika.

Icon-O-Matic, menu Opcje
Źle Przyciągaj do siatki
Dobrze Przyciąganie do siatki
DiskProbe
Źle Zbadaj urządzenie:
Dobrze Urządzenie:

Unikaj pojedynczych krótkich wyrazów

Oglądanie przycisku opisanego wyłącznie przez „O” (w oryginale „About”) aż boli. ;)

Stosuj polskie odpowiedniki wyrazów

Wszędzie gdzie ma to sens. Należy unikać makaronizmów i kalek, a jeśli masz wątpliwości jak zastąpić dany zwrot lub określenie skorzystaj z naszego słowniczka terminologii. Znajdziesz tam też słowa, których nie należy tłumaczyć.

Źle Użycie CPU
Dobrze Użycie procesora

Na co jeszcze zwracać uwagę

  • Nazwy miesięcy powinny być odpowiednio odmienione: listopad, grudzień, 13 marca, 3 stycznia. Niedopuszczalne są skróty „lip”, „cze”.
  • Komunikaty powinny być krótkie i zwięzłe, lecz zrozumiałe dla użytkownika. Jeśli zachodzi konieczność sformułowania dłuższego komunikatu należy pamiętać o stopniowaniu pod względem istotności.
  • Gdy mamy do wyboru dwie opcje, należy stosować opcję, która jest poprawna. ;)
Note: See TracWiki for help on using the wiki.