wiki:i18n/pl_PL/Terminology

Lista często pojawiających się fraz

A
All rights reserved.Wszelkie prawa zastrzeżone.
applicationaplikacja (program)
ApplyZastosuj
Are you sure?Czy jesteś pewien?
areaobszar
authentication/authorizationuwierzytelnianie
auto-raiseautoaktywacja
B
based onoparte na (o)
beepbrzęczyk
bookmarkzakładka
Boolean typetyp logiczny
bootrozruch
boot menumenu rozruchowe
bugbłąd
bug trackersystem śledzenia błędów
buttonprzycisk (np. myszy)
by <autor>autorstwa <autor w dopełniaczu>
C
clearwyczyść
clippingwycinek
closezamknij
commandlinewiersz poleceń
completedzakończony
contentsspis treści
copykopiuj (skopiuj)
core filezrzut pamięci
createutwórz (stwórz)
(mouse) cursorwskaźnik (myszy)
D
decimaldziesiętny
DefaultsPrzywróć domyślne
depotrepozytorium
DeskbarDeskbar
directorykatalog
does not appearnie wydaje się być
donegotowe
drag&dropprzeciągnij i upuść (w aplikacji)
E
e-mailmejl (http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=6918)
entrywpis
F
folderkatalog
fontfont (czcionka)
G
H
hexszesnastkowy
hideukryj (schowaj)
I
indexspis treści, indeks (zależnie od kontekstu)
J
K
Kernel Debugging Land (KDL)Tryb krokowy jądra (KDL)
Keep aspect ratioZachowaj proporcje
killzabij
L
labeletykieta
leftpozostało (zostało)
linkodnośnik (URL) / dowiązanie
locationścieżka
M
make sureupewnij się, że
managermenedżer (menadżer)
Master Boot RecordGłówny Sektor Rozruchowy
mousemysz (myszka)
N
newsletterbiuletyn
nodewęzeł
noteuwaga
O
offsetprzesunięcie
openotwórz
P
packagepakiet
pad (LaunchBox)panel
pathścieżka
pointerwskaźnik (np. myszy)
preferencesustawienia
prefletpanel preferencji
Q
quitzakończ
R
rawbinarny
replicantreplikant
RevertCofnij
S
savezapisz
settingsustawienia
shellpowłoka
showpokaż
signed typetyp ze znakiem
stack tracestos wywołań
stopzatrzymaj
supported formatobsługiwany format (wspierany)
suspenduśpij
T
tabkarta
Teamzespół
topicstrona (w User Guide)
TrackerTracker
translatortranslator (odpowiednio odmieniony)
traytacka
TroubleshootingRozwiązywanie problemów
U
unencryptednieszyfrowane [połączenie], niezaszyfrowany [dysk]
Unicodeunikod (http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=980:unicode-unikod-&catid=44:porady-jzykowe&Itemid=58)
uninstallusuń
unsigned typetyp bez znaku
updateaktualizować, aktualizacja
useużyj (używaj)
V
vendordostawca
W
warninguwaga
Web serviceusługa sieciowa
websitestrona internetowa
workshopprzewodnik
written by <autor>napisany przez <autor w bierniku>
X
Y
Z
Last modified 5 years ago Last modified on Jan 3, 2018, 4:28:42 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.