wiki:i18n/sv_SE/StyleGuide

Regler för översättning och stil

För att uppnå ett konsekvent resultat behöver översättarna följa några få regler.

1. Ändra inte på formateringen

Alla HTML taggar i det engelska originalet, t.ex. <span class="menu">, <i>, <b> och alla länkar, måste lämnas kvar. Se upp med HTML-taggar som innehåller ett "title"- eller "alt"-attribut. De behöver översättas, men är lätta att missa. Om du inte känner dig säker på hur du känner igen och anpassar HTML-formaterad text, så läs på.

I några fall kan det finnas länkar till externa sidor, där man kan ändra länken till en svenskspråkig motsvarande sida.

2. Att tilltala läsaren

Läsaren tilltalas som "du", med liten bokstv. Exempel:

Original:"You switch between workspaces by..."
Översatt:"Du växlar mellan arbetsytor genom att..."
Alternativt:"Växla mellan arbetsytor genom att..."
Last modified 13 years ago Last modified on Nov 29, 2009, 10:46:22 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.