wiki:i18n/sv_SE/Terminology

Ordlistor på nätet

Lista över vanliga ord och uttryck

A
ApplicationProgram
AntialiasingKantutjämning
ApplyAnvändEj Verkställ
B
BoldFet(stil)
C
Case sensitiveSkiftlägeskänslig
Color wellFärgkälla
CopyrightUpphovsrätt
D
DatatranslatorFormatöversättareSe även Translator
DebugFelsök
DebuggingFelsökning
DeskbarDeskbar
Drag&dropDrag-och-släppOBS! Undvik om möjligt. Formulera hellre om meningen
Drilling downLeta sig ner
DefaultFörvald
DefaultsFörval
E
EditableRedigerbar
F
FirmwareMikroprogramvara
FolderMapp
FontTypsnittEj teckensnitt
G
H
I
ItalicKursiv(stil)
J
K
L
LoopSlinga
M
N
O
P
Q
QuerySökning
Query templateSökmall
R
ReplicantsReplikanter
RepositoryRepositorium
RedoGör om
RevertÅterställ
S
Select allVälj alla / Markera allt
ShellSkal
Shell scriptSkalskriptEj script
SliderReglage
SubtypeUndertyp
SupertypeHuvudtyp
T
Tool barVerktygsfält (Knapprad?)
Tooltip ???
TranslatorÖversättare (bildöversättare om det är ett bildformat, ljudöversättare etc)Se även Data translator
U
UnnamedNamnlös
UntitledNamnlös
V
W
WorkspaceArbetsyta
X
Y
Z
Last modified 4 years ago Last modified on Feb 7, 2018, 7:40:30 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.