wiki:i18n/sv_SE/Terminology

Version 16 (modified by deejam, 9 years ago) ( diff )

--

Lista över vanliga ord och uttryck

A
B
C
Color wellFärgkälla
D
DatatranslatorFormatöversättareSe även Translator
DebugFelsök
DebuggingFelsökning
DeskbarDeskbar
Drag&dropDrag-och-släppOBS! Undvik om möjligt. Formulera hellre om meningen.
Drilling downLeta sig ner
Default Översättning ej bestämd
Defaults Översättning ej bestämd
E
EditableRedigerbar
F
FirmwareMikroprogrammvara
FolderMapp
FontTypsnittEj teckensnitt
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
QuerySökning
Query templateSökmall
R
ReplicantsReplikanter
RedoGör om
RevertÅterställ
S
Select allVälj alla / Markera allt
ShellSkal
Shell scriptSkalskriptSkript, ej script
SliderReglage
SubtypeUndertyp
SupertypeHuvudtyp
T
Tooltip ???
TranslatorÖversättare (bildöversättare om det är ett bildformat, ljudöversättare etc)Se även Data translator
U
V
W
WorkspaceArbetsyta
X
Y
Z
Note: See TracWiki for help on using the wiki.