wiki:i18n/sv_SE/Terminology

Version 9 (modified by jonas.kirilla, 10 years ago) ( diff )

Select all - välj alla, alt. markera allt

Lista över vanliga ord och uttryck

A
B
C
color wellfärgkälla
D
datatranslatorformatöversättare (inte enbart bildformat!)
defaultsom standard (...) / standardvärde
DeskbarDeskbar
drag&dropdrag-och-släpp OBS! Undvik om möjligt. Formulera hellre om meningen.
drilling downleta sig ner
E
F
foldermapp
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
querysökning
R
replicantsreplikanter
S
select allvälj alla / markera allt
sliderreglage
T
U
V
W
workspacearbetsyta
X
Y
Z
Note: See TracWiki for help on using the wiki.