wiki:i18n/tr_TR/StyleGuide

Türkçe çeviriler için kurallar ve stil kılavuzu (Yapım aşamasında)

Çevirilerin tutarlı olması için her çevirmen bazı kurallara uymak durumundadır.

1. Çevrilecek metin ve kod ayrımı

2. Kullanılacak terminoloji

3. İngilizce kısaltmalar

4. Kararsız kalınca ne yapmalı?

5. Ekran görüntüleri

Last modified 3 years ago Last modified on Nov 1, 2019, 9:38:41 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.