wiki:i18n/fi_FI/Info

Template for i18n/LANG/Info. Translate, adjust and improve as you see fit.


Haiku-käyttöoppaan suomentaminen

Tietoja suomentajille

Nämä sivut ovat kielen {fi} Haiku-käyttöoppaan suomentamista varten käyttäen Vincent Duvertin kehittämä verkkotyökalua. Suomentaessa sinun on

Tietoja kielihallinnoijille

Jokaisella kielellä "Kielihallinnoija", joka on äänestetty haiku-i18n -sähköpostilistalla. Hänen työnsä on

  • valvoa sähköpostilistaa
  • toivottaa uudet tulokkaat tervetulleeksi
  • antaa näytepalasia potentiaalisten vapaaehtoisten taitojen testaamiseksi
  • järjestää äänestyksiä, kun on tarvetta
  • luoda suomentaja tilit suomennossivulle,
  • lukea erityisesti tulokkaiden työt ja ehdottaa parannuksia
  • päivittää tätä Wikiä sen mukaan, mistä on keskusteltu

Nykyinen kielihallinnoija on {username}.

Vihjeitä

On suositeltavaa asentaa {fi} {fi} -sanasto ja BeZillaBrowser-Sanastovaihtaja.

Last modified 11 years ago Last modified on Jan 26, 2011, 7:01:56 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.