Changes between Version 2 and Version 3 of i18n/fi_FI/Info


Ignore:
Timestamp:
Jan 26, 2011, 7:01:56 PM (11 years ago)
Author:
Karvjorm
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • i18n/fi_FI/Info

  v2 v3  
  33----
  44
  5 = Translation of the Haiku User Guide =
   5= Haiku-käyttöoppaan suomentaminen =
  66
  77
  8 == Information for Translators ==
   8== Tietoja suomentajille ==
  99
  10 These pages are for the {language} translation of the Haiku User Guide using the [http://i18n.haiku-os.org/userguide/ online tool] developed by Vincen Duvert. When translating you'll have to
   10Nämä sivut ovat kielen {fi} Haiku-käyttöoppaan suomentamista varten käyttäen Vincent Duvertin kehittämä [http://i18n.haiku-os.org/userguide/ verkkotyökalua]. Suomentaessa sinun on
  1111
  12  * respect a [wiki:i18n/de_DE/StyleGuide style guide]
  13  * use an agreed upon [wiki:i18n/de_DE/Terminology terminology]
  14  * use the [http://www.freelists.org/list/haiku-i18n-{language} haiku-i18n-{language}] and [http://www.freelists.org/list/haiku-doc haiku-doc] mailing lists
   12 * kunnioitettava [wiki:i18n/fi_FI/StyleGuide tyyliopasta]
   13 * käyttää hyväksyttyä [wiki:i18n/fi_FI/Terminology terminologiaa]
   14 * käyttä [http://www.freelists.org/list/haiku-i18n-fi haiku-i18n-fi] ja [http://www.freelists.org/list/haiku-doc haiku-doc] sähköpostilistoja
  1515
  16 == Information for Language Managers ==
   16== Tietoja kielihallinnoijille ==
  1717
  18 For every translation a "Language Manager" has to be voted on the haiku-i18n mailing list. His job is to
   18Jokaisella kielellä "Kielihallinnoija", joka on äänestetty haiku-i18n -sähköpostilistalla. Hänen työnsä on
  1919
  20  * monitor the mailing lists
  21  * welcome newcomers
  22  * hand out sample blocks to test a potential volunteer's skills
  23  * call for votes when necessary
  24  * create translator accounts at the translation website,
  25  * read through the work esp. of newcomers and suggest improvements
  26  * update this Wiki according to what's been discussed
   20 * valvoa sähköpostilistaa
   21 * toivottaa uudet tulokkaat tervetulleeksi
   22 * antaa näytepalasia potentiaalisten vapaaehtoisten taitojen testaamiseksi
   23 * järjestää äänestyksiä, kun on tarvetta
   24 * luoda suomentaja tilit suomennossivulle,
   25 * lukea erityisesti tulokkaiden työt ja ehdottaa parannuksia
   26 * päivittää tätä Wikiä sen mukaan, mistä on keskusteltu
  2727
  28 Our current Language Manager is [http://www.haiku-os.org/user/{username} {username}].
   28Nykyinen kielihallinnoija on [http://www.haiku-os.org/user/{username} {username}].
  2929
  30 == Tips ==
   30== Vihjeitä ==
  3131
  32 It's recommended to install a {language} [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/browse/type:3 {Language} dictionary] and  the [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3414 Dictionary Switcher] for BeZillaBrowser.
   32On suositeltavaa asentaa {fi} [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/browse/type:3 {fi} -sanasto] ja BeZillaBrowser-[https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3414 Sanastovaihtaja].