wiki:i18n/no_NO/Info

Oversetting av Haikus brukerveiledning

Informasjon for oversettere

Disse sidene er til for den norske oversettelsen av Haikus brukerveiledning. Til oversettingsarbeidet benyttes et webbasert verktøy utviklet av Vincent Duvert. For å ta del i oversettingen, må du:


Informasjon for Language Managers

Hver enkelt oversettelse må ha en "Language Manager" (språkdirektør), fremstemt i mailinglisten haiku-i18n. Denne oppgaven innebærer blant annet:

  • overvåking av mailinglisten
  • ønske nykommere velkommen
  • dele ut et testavsnitt for å kunne vurdere den frivilliges ferdigheter
  • arrangere eventuelle avstemninger
  • sette opp nye brukerkontoer på oversettelsessiden
  • lese gjennom og foreslå forbedringer av ferdige tekster, spesielt nykommernes oversettelser
  • oppdatere denne wikien i overensstemmelse med hva som er fremdiskutert

Vår nåværende språkdirektør er Klapaucius.


Tips

Det er anbefalt å installere en norsk ordbok, og en Dictionary Switcher for BeZillaBrowser.

Last modified 11 years ago Last modified on Feb 24, 2011, 5:52:46 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.