wiki:i18n/pl_PL/Info

Tłumaczenie podręcznika użytkownika Haiku

Podstawowe informacje

Strony poświęcone polskiemu tłumaczeniu systemu Haiku oraz podręcznika „Haiku User Guide”. Przy tłumaczeniu:

Jeśli masz jakieś pytania i sugestie, skontaktuj się z naszym „menadżerem tłumaczeń” KapiXem.

Porady

Zalecamy zainstalowanie słownika j. polskiego oraz programu Dictionary Switcher dla przeglądarki BeZillaBrowser.

Last modified 8 years ago Last modified on Apr 11, 2014, 5:49:14 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.