wiki:i18n/uk_UA/Info

Version 7 (modified by totish, 10 years ago) ( diff )

--

Template for i18n/LANG/Info. Translate, adjust and improve as you see fit.


Переклад Посібника користувачеві Haiku

Інформація для перекладачів

Ці сторінки призначені для українського перекладу Посібника користувачеві Haiku з використанням онлайн інструменту , автор якого Vincen Duvert. При перекладі слід звертати увагу на наступне:

Інформація для Language Meneger"а (мовного менеджера)

Кожен переклад "Language Manager (мовний менеджер)" має відмічати у розсилці haiku-i18n-uk. Його роботою є

  • постійне слідкування за почтовими розсилками
  • прийняття нових перекладачів
  • надання їм для пробного перекладу нескладних блоків тексту
  • проведення опиту при необхідності
  • створення аккаунтів для них на сторінці перекладачів
  • ознайомлення з зробленими тестовими перекладами і надання висновку про можливість роботи перекладачем
  • оновлення Wiki по результатах обговорень

Вашим біжучим Language Manager"ом є {totish}.

Поради

Рекомендується встановлення {language} {Language} dictionary і перемикача мов для браузера BeZillaBrowser.

Note: See TracWiki for help on using the wiki.