wiki:i18n/pl_PL/Info

Version 12 (modified by humdinger, 9 years ago) ( diff )

Updated URL of the online tool

Template for i18n/LANG/Info. Translate, adjust and improve as you see fit.


Tłumaczenie podręcznika użytkownika Haiku

Podstawowe informacje

Strony poświęcone polskiemu tłumaczniu podręcznika "Haiku User Guide", przy wykorzystaniu narzędzia online, stworzonego przez Vincen'a Duvert. Przy tłumaczeniu, przestrzegaj nastepujących zasad:

Jeśli masz jakieś pytania i sugestie, skontaktuj się z naszym "menadżerem tłumaczeń" StreaK.

Porady

Zalecamy zainstalowanie słownika j. polskiego oraz program Dictionary Switcher dla przeglądarki BeZillaBrowser.

Note: See TracWiki for help on using the wiki.