wiki:i18n/tr_TR/Info

Haiku Kullanıcı Kılavuzu Çevirileri

Çevirmenler için Bilgi

Bu sayfalar Haiku Kullanıcı Kılavuzu'nun Türkçe çevirileri ile ilgili bilgi içermektedir. Çevirileri yaparken Vincent Duvert tarafından yazılan bu çevrimiçi aracı kullanacaksınız. Çevirileri yaparken:

Dil Yöneticileri için Bilgi

Her bir dil çevirisi için bir "Dil Yöneticisi"nin seçilmesi gerekmektedir. Oylama haiku-118n e-posta listesi bünyesinde yapılır. Bu kişinin görevi:

  • e-posta listelerini izlemek,
  • yeni katılanlara yardımcı olmak,
  • potansiyel bir gönüllünün yeteneklerini ölçmek için deneme metinleri hazırlamak/vermek,
  • gerektiği durumlarda oylamalar yapmak,
  • çeviri web sitesinde çevirmen hesapları oluşturmak,
  • yeni gelenlerin yaptığı çevirileri denetlemek ve tavsiyelerde bulunmak,
  • görüşülen ve tartışılan konulara göre bu vikiyi güncellemektir

Şu anki Dil Yöneticisi: {bitigchi}.

Last modified 2 years ago Last modified on Apr 27, 2020, 12:42:11 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.