wiki:i18n/no_NO/Info

Version 3 (modified by petterhj, 9 years ago) ( diff )

Fullstendig førsteutkast.

Template for i18n/LANG/Info. Translate, adjust and improve as you see fit.


Oversetting av Haikus brukerveiledning

Informasjon for oversettere

Disse sidene er til for den norske oversettelsen av Haikus brukerveiledning. Til oversettingsarbeidet benyttes et webbasert verktøy utviklet av Vincent Duvert. For å ta del i oversettingen, må du:

Informasjon for Language Managers

Hver enkelt oversettelse må ha en "Language Manager" (språkdirektør), fremstemt i mailinglisten haiku-i18n. Denne oppgaven innebærer blant annet:

  • overvåking av mailinglisten
  • ønske nykommere velkommen
  • dele ut et testavsnitt for å kunne vurdere den frivilliges ferdigheter
  • arrangere eventuelle avstemninger
  • sette opp nye brukerkontoer på oversettelsessiden
  • lese gjennom og foreslå forbedringer av ferdige tekster, spesielt nykommernes oversettelser
  • oppdatere denne wikien i overensstemmelse med hva som er fremdiskutert

Vår nåværende språkdirektør er Klapaucius.

Tips

Det er anbefalt å installere en norsk ordbok, og en Dictionary Switcher for BeZillaBrowser.

Note: See TracWiki for help on using the wiki.