wiki:i18n/pl_PL/Info

Version 7 (modified by streak, 11 years ago) ( diff )

--

Template for i18n/LANG/Info. Translate, adjust and improve as you see fit.


Tłumaczenie podręcznika użytkownika Haiku

Podstawowe informacje

Strony poświęcone polskiemu tłumaczniu podręcznika "Haiku User Guide", przy wykorzystaniu narzędzia online, stworzonego przez Vincen'a Duvert. Przy tłumaczeniu, przestrzegaj nastepujących zasad:

Skontaktuj się z naszym "menadżerem tłumaczeń" StreaK jeśli masz pytania i sugestie.

Porady

Zalecamy zainstalowanie słownika j. polskiego oraz program Dictionary Switcher dla przeglądarki BeZillaBrowser.

Note: See TracWiki for help on using the wiki.