wiki:i18n/ro_RO/Info

Traducerea Ghidului de Utilizator Haiku

Informații pentru Traducători

Aceste pagini sunt pentru traducerea în limba Română a Ghidului de Utilizator Haiku utilizând unealta online dezvoltată de Vincent Duvert. Când traduceți va trebui să

Informații pentru Managerii de Limbă

Pentru fiecare traducere un "Manager de Limbă" trebuie să fie votat pe lista de discuții haiku-i18n. Treaba acestuia este să:

  • monitorizeze listele de discuții
  • ureze bun venit celor nou-veniți
  • împartă eșantioane de tradus pentru a testa abilitățile unui potențial voluntar
  • facă apel pentru voturi când este nevoie
  • creeze conturi de traducători pe site-ul de traducere,
  • citească traducerile în special ale persoanelor nou venite și să sugereze îmbunătățiri
  • actualizeze acest Wiki conform celor discutate

Managerul nostru curent de limbă este Florentina Mușat.

Last modified 2 years ago Last modified on Jun 20, 2020, 5:23:09 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.